Feb 23

Written by: admin
2/23/2019 12:39 PM  RssIcon

MÚT LỌC GIÓ

Là bộ phận được ví như 1 chiếc khẩu trang trong môi trường ô nhiễm. Lọc gió là nơi lọc không khí, bụi và các tạp chất trước khi cung cấp cho hệ thống khí nén nguồn không khí sạch, với cấu tạo nhiều tấm lọc xếp theo dạng sóng giúp cho việc lọc được tối ưu.


Có 2 loại lọc gió:

Loại Khô : Dễ dàng vệ sinh
Sử dụng cho các loại xe có chế hòa khí như : Sirius,JupiterExciter 135một số xe ga dùng chế hòa khí ,riêng Exciter 150 (Fi) cũng dùng loại lọc gió khô.


Loại tẩm dầuKhông được vệ sinh,thay mới theo định kỳ. Lọc tốt hơn để phù hợp với điều kiện làm việc của động cơ đó.

Sử dụng cho các loại xe Fi như: Nozza,Grande,NVXNouvo,Acruzo,Janus.Sirius,Jupiter