Nội dung phiếu bảo dưỡng miễn phí

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 1”:

Bao gồm Phiếu lần 1 là phiếu mà mặt trước & sau có nền màu trắng (Tham khảo phần sổ bảo hành)+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 2”

Bao gồm các phiếu lần 2, lần 4, lần 5, lần 7, lần 8, là những phiếu có mặt trước màu xanh dương và mặt sau màu trắng.


+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 3”

Bao gồm các phiếu lần 3, lần 6, lần 9 là những phiếu có mặt trước màu hồng và mặt sau màu trắng.


 

Cấp độ bảo dưỡng 1
Bảo dưỡng miễn phí 1 lần (Dành cho phiếu màu trắng số 1)

+ Đường ống xăng

+ Đèn, còi, tín hiệu

+ Dầu động cơ

+ Hệ thống làm mát

+ Ắc quy

+ Hệ thống CVT
+ Bugi

+ Tốc độ không tải

+ Hệ thống phanh

+ Lốp xe

+ Cổ phốt

+ Ống thông hơi động cơ

 


Cấp độ bảo dưỡng 2
Bảo dưỡng miễn phí 5 lần (Dành cho phiếu màu xanh số 2,4,5,7,8)

+ Đường ống xăng
+ Đèn, còi, tín hiệu
+ Dầu động cơ
+ Hệ thống làm mát
+ Ắc quy
+ Hệ thống CVT
+ Bugi

+ Tốc độ không tải

+ Hệ thống phanh

+ Lốp xe

+ Cổ phốt

+ Ống thông hơi động cơ

 


Cấp độ bảo dưỡng 3
Bảo dưỡng miễn phí 3 lần (Dành cho phiếu màu hồng số 3,6,9)

+ Trục bánh xe

+ Hệ thống phanh

+ Má phanh

+ Cổ phốt

+ Hệ thống CVT

+ Dây cáp điều khiển

+ Lốp xe

+ Giảm xóc trước

+ Bu lông ốc vít

+ Chân chống
+ Lọc gió

+ Dầu động cơ, dầu cầu

+ Lọc xăng

+ Bugi

+ Xup páp

+ Hệ thống làm mát

+ Ống thông hơi động cơ

+ Ắc quy

+ Công tắc

+ Đèn còi, tín hiệu