ƯU ĐÃI ĐỈNH-MỪNG GIÁNG SINH

  • Tin khuyến mãi
  • 23 Tháng Mười Hai, 2023
Cùng Chill mùa giáng sinh với nhiều Deal hấp dẫn cho Quý khách hàng đến hết 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 tại hệ thống Yamaha Sài Gòn:
-Tặng 𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đồng khi mua xe tay ga 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞/ 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐬/ 𝐋𝐚𝐭𝐭𝐞/ 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐆𝐨/ 𝐍𝐕𝐗
-Tặng 𝟔𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đồng khi mua xe 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐒𝐢𝐫𝐢𝐮𝐬 (không bao gồm các phiên bản vành nan hoa phanh đĩa của Sirius chế hoà khí và Sirius FI)